PRIČE UZ KAFU

ZA PRIMER: Kako se greju u Doncafeu?

Jedan od primera dobre prakse kako se treba ophoditi prema otpadu dolazi od kompanije Strauss Adriatic, koja je na srpskom tržištu od 2003. godine i vlasnik je brenda Doncafé i C kafa.

Posle uživanja u kafi, u šoljici ostaje očigledan otpad – talog. Ali, manje je poznato da se prilikom procesa prerade kafe stvara i plevica. Od Milana Živkovića, Supply Chain direktora Strauss Adriatic-a smo  dobili objašnjenje šta je plevica, kako nastaje i na koji način se uz pomoć tog  otpada greje.

???????????????????????

“Kada sirovo zrno kafe pržite u dobošu na temperaturi od 200-250 stepeni, njegov volumen poraste za oko 40 odsto. Tada se, strujanjem toplog vazduha, od njega odlepi srebrna opna, odnosno plevica”, otkriva  Supply Chain direktor u Strauss Adriatic-u.

Do 2012. godine, konačna destinacija kafene plevice iz Doncafé fabrike bila je lokalna deponija da bi, posle inovativnog izuma radnika i investicije od 90 hiljada evra, ona svoj život okončavala u peći.

???????????????????????

Mešanjem plevice sa vodom, kao vezivnim sredstvom, i briketiranjem se dobija energent ukupne toplotne moći 14 GJ/t. Iako je to manje nego kod drvenog briketa ili fosilnih goriva, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da je korišćenjem biomase, kako je Milan istakao, Strauss Adriatic 100 tona komunalnog otpada, umesto da ga baci, sagoreo.

“Svake godine, procesom prerade sirove kafe, Doncafé-u preostane oko 140 tona kafene plevice koja se potom briketira. Zahvaljujući korišćenju kafene plevice za grejanje, smanjili su emisiju ugljen dioksida u atmosferu za 9 do 10%, ali je smanjena i potrošnja fosilnih goriva.  Projekat je razvijen u saradnji sa Mašinskim fakultetom, a povraćaj ulaganja desio se za svega godinu i po. Kompanija je za svoje potrebe napravila hibridni kotao, koji u nedostatku kafenih briketa sagoreva i drvene” objašnjava Živković.

Kafica
KAFICA je Vaš verni prijatelj u svetu kafe. Nikad Vas neće izdati... uvek će Vam reći pravu istinu o svakom espresu. Pratite KAFICU.
https://www.kafica.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *