SVE O KAFI

Moderan espreso aparat

Sledeći veliki korak u evoluciji espresso aparata načinjen je 60-ih godina 20. veka kada je kompanija Faema predstavila legendarnu mašinu Faema E61. Ovo je bio prvi aparat za espresso koji je, umesto manualne snage i ručne poluge, koristio motornu pumpu za pravljenje atmosferskog pritiska od devet bara, što je pritisak potreban za pravljenje espressa.

Sada je pumpa u mašini za espresso, koristeći direktno vodu iz česme, potiskivala zagrejanu vodu kroz kašiku sa kafom. Voda se zagrevala u bojleru mašine do predviđene temperature i čitav proces sada je bio još uproščeniji, što se odmah odrazilo na komercijalan uspeh.

Faema E61 - prvi aparat za espresso na pumpu
Faema E61 – prvi aparat za espresso na pumpu

 Ovakve mašine zovu se još tradicionalni poluautomatski espresso aparati. Isti princip rada primenjuje se kod većine današnjih aparata za espresso. Razlika između komercijalnih i kućnih aparata ogleda se u tome što komercijalne obično imaju direktan navoj za tekuću vodu sa slavine, dok kućni aparati imaju svoju posudu u koju se sipa voda.

U međuvremenu, došlo je do novih unapređenja. Prve mašine na pumpu imale su samo jedan bojler. Sledeće unapređene bilo je omogućavanje da espresso aparati, iako imaju samo jedan bojler, mogu da proizvode i paru kroz posebnu slavinu, što je neophodno za pripremu mleka kod pravljenja na primer kapućina.

Ove mašine za espresso, međutim, ne mogu istovremeno da obavljaju obe funkcije, a osim toga posle korišenja česme za paru mašinu je neophodno ohladiti da bi mogla da pravi espresso.

Espresso aparat Rocket Giotto2 HX
Rocket Giotto3 HX espresso aparat

Sledeće unapređenje bilo je predstavljanje espresso aparata sa HX sistemom, koji omogućava istovremeno pravljenje espressa i pripremu mleka za kapućino, iako aparati imaju samo jedan bojler. To se postiže primenom pricipa razmene toplote, čime se oduzima određana količina toplote iz pare. Ove espresso mašine smatraju se srednjom kategorijom i često se mogu naći u manjim kafeima.

Mašine za espresso sa dva bojlera predstavljene su 70-ih godina 20. veka i danas se koriste uglavnom u komercijalne svrhe, u kafeima i restoranima. Ispravniji termin za ove mašine bio bi aparati sa dvostrukim grejačima, jer se zapravo ne radi o dva fizički odvojena bojlera, već o dva termobloka. Jedan zagreva vodu za kafu, a drugi za paru neophodnu za obradu mleka. Pošto su u pitanju dva odvojena grejača, time se postižu stabilne tempreature uz istovremenu dvostruku upotrebu. Ovaj tip espresso aparata je ujedno i najskuplji.

Kafica
KAFICA je Vaš verni prijatelj u svetu kafe. Nikad Vas neće izdati... uvek će Vam reći pravu istinu o svakom espresu. Pratite KAFICU.
https://www.kafica.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *