VESTI

Pariški kafei kao izvorišta slobodne misli

Kafei u Parizu su negovali društvenu jednakost, pa su bili savršeno stecište republikanskih težnji u osvitu Francuske revolucije. Upravo iz jednog pariškog kafea su se čuli prvi pokliči da se izvrši juriš na zatvor Bastilju. U doba prosvetiteljstva, mislioci poput Rusoa, Didroa i Voltera su se okupljali u kafeima, da razgovaraju o filozofiji i umetnosti.

U vremenu koje usledilo nakon Francuske revolucije, pisci i mislioci nastavljaju da se okupljaju u kafeima. Dolazili su čak iz inostranstva, od Ernesta Hemingveja, do Frensisa Skota Ficdžeralda. Simon de Bovoar i Žan Pol Sartr su razvijali svoje filozofske misli sedeći baš za stolovima kafea.

Kafa je, definitivno, stvarala istoriju…

Kafica
KAFICA je Vaš verni prijatelj u svetu kafe. Nikad Vas neće izdati... uvek će Vam reći pravu istinu o svakom espresu. Pratite KAFICU.
https://www.kafica.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *